Vegan Avocado Farm Wrap

Avocado, grilled tomatoes, hummus, vegan mozzarella, garlic pesto, farm vegetables, fried red onion straws, Arcadian mix
Price
15

Menu Legend: 

Type: 

Back to top arrow